Labyrinth Academy blog

Verslag workshop Geldstromen door de Wijk 27 januari 2015

 • Geplaatst op
 • Door Nathan Rozema
 • 0
Verslag workshop Geldstromen door de Wijk 27 januari 2015

Waar zitten de ‘geheime’ geldstromen? Dat was een van de vragen van de deelnemers aan de tweede Ontdekkingssessie Geldstromen door de wijk op 27 januari 2015. De Ontdekkingssessie, een initiatief van Labyrinth Academy en Pieter Buisman Advies, werd gehouden in De Pionier/The Colour Kitchen in Utrecht. Een kort verslag.

Energieke workshop Geldstromen door Overvecht

 • Geplaatst op
 • Door Nathan Rozema
 • 0
Energieke workshop Geldstromen door Overvecht

Lef en visie is nodig om geldstromen door Overvecht beter te benutten. Ofwel: durf ondernemersrisico te nemen. Op initiatief van Wijkbureau Overvecht organiseerde Labyrinth Academy op 19 februari 2015 een workshop over de geldstromen door de wijk Overvecht. Armoede, werk en gezondheid waren de thema’s waarop 25 praktijkmensen uit diverse afdelingen van de gemeente, corporaties, zorgverzekeraars en welzijn aan de slag gingen. Gezamenlijk brachten zij de geldstromen vanuit hun eigen sector door de wijk in beeld. In drie ronden kwamen zij tot concrete acties en voorstellen om geldstromen effectiever in te zetten en belemmeringen weg te nemen.

Kan de slimme "DOM"stad verbinden naar beneden?

 • Geplaatst op
 • Door Nathan Rozema
 • 0
Kan de slimme "DOM"stad verbinden naar beneden?

Uitdaging naar aanleiding van nieuwjaarsspeeches: Kan slimme yuppenstad ook naar beneden toe verbinden? Utrecht is de meest hoogopgeleide regio van Nederland. Volgens Lonely Planet is de stad zelfs één van de meest bijzondere plaatsen van Nederland. In 2015 vindt ook nog eens de Grand Depart van de Tour de France plaats in de Domstad. Op economisch gebied gaat het crescendo met hoogopgeleide clusters als Utrecht Sciencepark en het slimme Utrecht Development Board (UDB). Het houdt niet op. Niet voor niets behoren de inwoners van Utrecht tot de gelukkigste mensen van Nederland. Ik ben dan ook zeker trots op Utrecht. Een prachtstad, met een dijk van een burgemeester. Maar hoe zit het met de schaduwzijde van de Dom?

Verdringing als argument om het oude in stand te houden?

 • Geplaatst op
 • Door Nathan Rozema
 • 0
Verdringing als argument om het oude in stand te houden?

In al die jaren dat ik mij met wijkeconomie bezig houd en recent ook bij de workshop van Labyrinth Academy over geldstromen door de wijk, komen vaak dezelfde belemmeringen naar voren. Wanneer wij kansen om geldstromen door de wijk benutten, neem bijvoorbeeld het doen van het schoonmaakwerk van de portiekflats door wijkbewoners zelf, wordt door een "geldstroominbrenger" vaak het argument van verdringing gebruikt als reden om het werk niet uit te besteden aan een lokaal initiatief zoals een wijkcoöperatie.

Buurten die zelf klussen willen doen hebben Ondernemersskills nodig, anders risico op nieuwe subsidieindustrie

 • Geplaatst op
 • Door Nathan Rozema
 • 0
Buurten die zelf klussen willen doen hebben Ondernemersskills nodig, anders risico op nieuwe subsidieindustrie

PVDA kwam onlangs in de media met het pleidooi "Meer macht bij buurten" redactielid van Wijkeconomie.eu. Nathan Rozema van Labyrinth geeft hier een reflectie. PvdA haakt in op voorwerk LSA, Ministerie BZK, Pakhuis de Zwijger en vele anderen Kamerlid Grace Tanamal springt namens de PvdA terecht in op het nu actuele thema van buurtrechten waar het ministerie, het LSA, tal van bewoners en professionals en ook het ministerie van BZK al een tijd mee bezig zijn.

Twitter

Facebook